6. Rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024.

6. Rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0568/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0568/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0568/24

1. bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 100,0 tis. Kč zapojením prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období do roku 2024 z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení ve stejné výši za účelem pořádání akcí  vzdělávání veřejnosti. 

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče, v ODPA 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 20,0 tis. Kč zapojením prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období do roku 2024 z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení ve stejné výši za účelem poskytnutí finančního daru organizaci Cesta domů, z.ú. na poskytování komplexních služeb organizace. Žádost byla schválena 16.1.2024 usnesením RMČ/37/0556/24. 

0

2. schvaluje

rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024 v souladu s tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 Ing. Michalu Hazdrovi předložit rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024 na příští jednání zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

6. Rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0568/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...