5. Veřejnosprávní kontroly ZŠ, MŠ

5. Veřejnosprávní kontroly ZŠ, MŠ

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0567/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0567/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Veřejnosprávní kontroly ZŠ, MŠ

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0567/24

1. bere na vědomí

návrh starosty MČ Praha 21 na plán provedení veřejnosprávních kontrol u těchto zřízených příspěvkových organizací:

 • Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO: 47608579 (dále jen "Masarykova ZŠ"),
 • 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2222, IČO: 49371665 (dále jen "1. Mateřská škola),
 • Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653, IČO: 63832372 (dále jen "Mateřská škola Rohožník"),
 • Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2856 IČO: 75113961 (dále jen "Mateřská škola Sluníčko"),
 • Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502, IČO: 49367820  (dále jen "Mateřská škola Sedmikráska"),

za zvolené období dle termínu plánované veřejnosprávní kontroly

0

2. schvaluje

provedení veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací:

 • Masarykova ZŠ v termínu od 10.06.2024 do 27.06.2024 (kontrolované období 01.07.2023-31.03.2024)
 • Mateřská škola Sedmikráska v termínu od 04.03.2024 do 28.03.2024 (kontrolované období 01.01.2023-31.12.2023)
 • Mateřská škola Sluníčko v termínu od 10.06.2024 do 27.06.2024 (kontrolované období 01.01.2023-31.03.2024)
 • 1. Mateřská škola v termínu od 12.02.2024 do 15.03.2024 (kontrolované období 01.07.2023-31.12.2023)
 • Mateřská škola Rohožník v termínu od 02.12.2024 do 20.12.2024 (kontrolované období 01.10.2023-30.09.2024)

0

3. pověřuje

provedením veřejnosprávních kontrol dle bodu č. 2 tohoto usnesení tyto zaměstnance ÚMČ Praha 21:

 • Ing. Monika Svobodová – vedoucí kontrolní skupiny
 • Ing. Jana Piknová – člen kontrolní skupiny
 • Ing. Jana Mátlová – člen kontrolní skupiny
 • Helena Gryčová, DiS. – člen kontrolní skupiny (pouze Masarykova ZŠ, 1. Mateřská škola)
   

0

4. ukládá

starostovi MČ Praha 21, podepsat pověření kontrolní skupiny dle bodu č. 3 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 29.03.2024

0

5. ukládá

vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Monice Svobodové, informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o plánovaném termínu kontroly

Zodpovídá: Ing. Monika Svobodová, referent - interní audit

Termín plnění: 29.02.2024

0

6. ukládá

vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Monice Svobodové, předložit protokol z proběhlé kontroly po ukončení každé kontroly na nejbližší jednání Rady MČ Praha 21

Zodpovídá: Ing. Monika Svobodová, referent - interní audit

Termín plnění: 28.02.2025

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

5. Veřejnosprávní kontroly ZŠ, MŠ
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0567/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...