8. Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy

8. Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0570/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0570/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0570/24

1. bere na vědomí

žádost o umístění kádí pro prodej kaprů od 19. 12. 2024 do 23. 12. 2024 na pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9.

0

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9, o výměře 15 m2, od 19. 12. 2024 do 23. 12. 2024, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy, v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.
 

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 30.11.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

8. Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0570/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...