13. Odpis pohledávky Food Service Praha s.r.o.

13. Odpis pohledávky Food Service Praha s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0575/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0575/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Odpis pohledávky Food Service Praha s.r.o.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0575/24

1. bere na vědomí

usnesení soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D. č.j. 147 EX 85/18-51 ze dne 17. 1. 2024 o zastavení exekučního řízení.

0

2. ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, zajistit v souladu s usnesením soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D. č.j. 147 EX 85/18-51 ze dne 17. 1. 2024 o zastavení exekučního řízení, odpis pohledávky.

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 31.12.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/0/0)

13. Odpis pohledávky Food Service Praha s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0575/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...