1. Kontrola plnění úkolů

1. Kontrola plnění úkolů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0563/24
Předkladatel: Kartousová Dana
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0563/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Kontrola plnění úkolů

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0563/24

bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

1. Kontrola plnění úkolů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0563/24
Předkladatel: Kartousová Dana

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...