4. Změna směrnice O schvalování účetní závěrky

4. Změna směrnice O schvalování účetní závěrky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0566/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0566/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Změna směrnice O schvalování účetní závěrky

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0566/24

1. bere na vědomí

návrh na změnu směrnice O schvalování účetní závěrky

0

2. schvaluje

návrh Směrnice O schvalování účetní závěrky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. ukládá

předložit návrh Směrnice O schvalování účetní závěrky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na nejbližší jednání ZMČ Praha 21.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

4. Změna směrnice O schvalování účetní závěrky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0566/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...