9. Valorizace nájemného pro rok 2024 spojená s užíváním nebytových prostorů a pozemků

9. Valorizace nájemného pro rok 2024 spojená s užíváním nebytových prostorů a pozemků

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0571/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0571/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Valorizace nájemného pro rok 2024 spojená s užíváním nebytových prostorů a pozemků

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0571/24

1. bere na vědomí

  1. informaci, že průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za rok 2023, která byla zveřejněna ČSÚ, činila 10,7%, 

    0

  2. informaci, že průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu cen tržních služeb - L682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí podle CZ-CPA za rok 2023, která byla zveřejněna ČSÚ, činila 106,5, tedy 6,5 %.

    0

2. schvaluje

valorizovat nájemné u smluv za užívání nebytových prostorů a pozemků pro rok 2024 dle přílohy č. 2.

0

3. ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby informovat nájemce v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 29.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

9. Valorizace nájemného pro rok 2024 spojená s užíváním nebytových prostorů a pozemků
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0571/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...