14. Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019

14. Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0576/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0576/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0576/24

1. bere na vědomí

návrh dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019

0

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

14. Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0576/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...