3. Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti

3. Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0565/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0565/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0565/24

1. bere na vědomí

návrh dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 s UNIQA pojišťovna a.s.

0

2. schvaluje

znění a uzavření dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 s UNIQA pojišťovna a.s.

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 Ing. Michala Hazdru podpisem dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 s UNIQA pojišťovna a.s.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 16.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

3. Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0565/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...