2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0564/24
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0564/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0564/24

1. bere na vědomí

žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

0

2. souhlasí

s připojením k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

0

3. pověřuje

Jiřího Hardta pověřeného výkonem činností tajemníka Úřadu městské části Praha 21 vyvěsit "Vlajku pro Tibet"

Zodpovídá: Jiří Hardt, pověřen výkonem činností tajemníka

Termín plnění: 10.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0564/24
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...