11. Vyhodnocení poptávky na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9

11. Vyhodnocení poptávky na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0573/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0573/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Vyhodnocení poptávky na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0573/24

1. bere na vědomí

protokol z jednání výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava bytové jednotky č. 1628/41“ ze dne 17. 1. 2024.

0

2. schvaluje

Uzavření smlouvy o dílo na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9 se společností Realstav & Instopp s.r.o., IČO: 14089319 za cenu 497 925,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi městské části Praha 21 podepsat smlouvu o dílo na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9  v souladu s bodem 2. tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

11. Vyhodnocení poptávky na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0573/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...