10. Pronájem části pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy

10. Pronájem části pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0572/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/38/0572/24

38. Rada městské části
ze dne 30.01.2024

Pronájem části pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/38/0572/24

1. bere na vědomí

žádost nájemce bytu v domě Novosibřinská 673, Praha 9 o umožnění parkování osobního automobilu na pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy.

0

2. nesouhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy za účelem parkování osobního automobilu.

0

3. ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, informovat žadatele v souladu s bodem 2. tohoto usnesení.

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 29.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

10. Pronájem části pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/38/0572/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...