15. Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2

15. Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0087/2023
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0087/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0087/2023

1. bere na vědomí

- informaci o průběhu řízení o převodu části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o velikosti 2m2, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 3888-18/2023

- informaci o zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 2752/4, k. ú. Újezd nad Lesy, o výměře 2m2, která je dle geometrického plánu č. 3888-18/2023 nově označena parc. č. 2752/6, a to na úřední desce městské části Praha 21 v termínu od 16.11.2023 do 4.12.2023.

- návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2752/4, k. ú. Újezd nad Lesy, o velikosti 2m2, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 3888-18/2023 a nově označena parc. č. 2752/6, za kupní cenu v celkové výši 25.600,- Kč

0

2. schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení na prodej části pozemku parc.č. 2752/4, k.ú. Újezd nad Lesy, o velikosti 2m2, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 3888-18/2023 a nově označena parc. č. 2752/6, za kupní cenu v celkové výši 25.600,- Kč

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 12.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (13/0/2/1)

15. Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0087/2023
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...