18. Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

18. Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0090/2023
Předkladatel: Koza Richard, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0090/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0090/2023

1. bere na vědomí

předložený návrh Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

0

2. souhlasí

s návrhem Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

0


Usnesení - Schváleno (16/0/0/0)

18. Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0090/2023
Předkladatel: Koza Richard, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...