16. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

16. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0088/2023
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0088/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0088/2023

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 21 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

0


Usnesení - Schváleno (16/0/0/0)

16. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0088/2023
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...