ZMČ8. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části

ZMČ8. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 18. 3. 2024 14:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba mandátového výboru
Číslo usnesení
ZMČ8/0091/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba návrhového výboru
Číslo usnesení
ZMČ8/0092/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ8/0093/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Kontrola plnění usnesení
Číslo usnesení
ZMČ8/0094/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Zpráva o činnosti rady
Číslo usnesení
ZMČ8/0095/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 77 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023 a rozpočtová opatření č. 1 až č. 4: změny rozpočtu v roce 2024.
Číslo usnesení
ZMČ8/0096/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Zápis z 8. jednání Finančního výboru MČ Praha 21 ze dne 4.3.2024.
Číslo usnesení
ZMČ8/0097/2024
Stav
Předkladatel
Bláha Patrik, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. Q až 4. Q. 2023.
Číslo usnesení
ZMČ8/0098/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Nesouhlas se změnami Z 3568/35 a Z 3570/35 ÚP SÚ HMP
Číslo usnesení
ZMČ8/0099/2024
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
11.
Jednání
Prodej pozemku parc.č. 4306/4 ulice Miletická o výměře 462m2
Číslo usnesení
ZMČ8/0100/2024
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
12.
Jednání
Prodej pozemku parc.č. 4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2
Číslo usnesení
ZMČ8/0101/2024
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
13.
Jednání
Změna směrnice O schvalování účetní závěrky
Číslo usnesení
ZMČ8/0102/2024
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Volba tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ8/0103/2024
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
ZMČ8. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 18. 3. 2024 14:00

Přílohy (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...