7. Připomínka ke změnám Z 3568/35 a Z 3570/35 ÚP SÚ HMP

7. Připomínka ke změnám Z 3568/35 a Z 3570/35 ÚP SÚ HMP

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0583/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0583/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Připomínka ke změnám Z 3568/35 a Z 3570/35 ÚP SÚ HMP

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0583/24

1. bere na vědomí

navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z3568/35 a Z3570/35 a stanovisko (viz příloha 1) k změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z3568/35 a Z3570/35

0

2. nesouhlasí

s navrhovanými změnami Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z3568/35 a Z3570/35 

0

3. ukládá

radnímu MČ Praha 21 Milanu Samcovi předložit stanovisko RMČ Praha 21 k navrhovaným změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z3568/35 a Z3570/35 k projednání ZMČ Praha 21

Zodpovídá: Milan Samec, radní MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

7. Připomínka ke změnám Z 3568/35 a Z 3570/35 ÚP SÚ HMP
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0583/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...