8. Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 4.12.2023.

8. Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 4.12.2023.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0081/2023
Předkladatel: Bláha Patrik, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0081/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 4.12.2023.

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0081/2023

bere na vědomí

zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 7 ze dne 4.12.2023.

0


Usnesení - Schváleno (14/0/2/0)

8. Zápis č. 7 z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 4.12.2023.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0081/2023
Předkladatel: Bláha Patrik, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...