11. Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2024.

11. Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2024.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0084/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0084/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2024.

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0084/2023

1. bere na vědomí

předložený materiál "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2024", který je navrhován jako schodkový v objemu příjmů  118 241,30 tis. Kč a výdajů 145 695,50 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu pro rok 2024 jsou položkou 8115 - financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z výsledků hospodaření předcházejících účetních období ve výši 27 454,20 tis. Kč. 

0

2. schvaluje

"Rozpočet MČ Praha 21 na rok 2024", který je navrhován jako schodkový v objemu příjmů 118 241,30 tis. Kč a výdajů 145 695,50 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu pro rok 2024 jsou položkou 8115 - financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z výsledků hospodaření předcházejících účetních období  ve výši 27 454,20 tis. Kč, které dokrývají schodek rozpočtu.

0

3. schvaluje

Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů 11 984 292,00 Kč a objemu výnosů 12 701 123,10 Kč a z toho vyplývajícím plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 716 831,10 Kč. 

0


Usnesení - Schváleno (14/0/2/0)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...