10. Rozpočtová opatření č. 69 až č. 76: změny rozpočtu v roce 2023.

10. Rozpočtová opatření č. 69 až č. 76: změny rozpočtu v roce 2023.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0083/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0083/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Rozpočtová opatření č. 69 až č. 76: změny rozpočtu v roce 2023.

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0083/2023

bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 69 až č. 76: změny rozpočtu v roce 2023 v souladu s přiloženou tabulkou v příloze č. 1.

0


Usnesení - Schváleno (13/0/2/1)

10. Rozpočtová opatření č. 69 až č. 76: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0083/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...