7. Statut Fondu zaměstnavatele

7. Statut Fondu zaměstnavatele

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0080/2023
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0080/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Statut Fondu zaměstnavatele

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0080/2023

1. bere na vědomí

návrh na nový Statut Fondu zaměstnavatele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

2. ruší

ke dni 31.12.2023 Statut Fondu zaměstnavatele, který byl schválen dne 02.09.2019 usnesením ZMČ5/0075/19 včetně všech jeho dodatků

0

3. schvaluje

Statut Fondu zaměstnavatele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností od 01.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (14/0/2/0)

7. Statut Fondu zaměstnavatele
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0080/2023
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...