14. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 5 ze dne 13.11.2023

14. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 5 ze dne 13.11.2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0086/2023
Předkladatel: Pěkný Vít, Ing., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0086/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 5 ze dne 13.11.2023

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0086/2023

bere na vědomí

zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 5 ze dne 13.11.2023

0


Usnesení - Schváleno (15/0/1/0)

14. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 5 ze dne 13.11.2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0086/2023
Předkladatel: Pěkný Vít, Ing., Ph.D.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...