5. Kontrola plnění usnesení

5. Kontrola plnění usnesení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0078/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0078/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0078/2023

bere na vědomí

informaci o kontrole plnění usnesení

0


Usnesení - Schváleno (15/0/0/1)

5. Kontrola plnění usnesení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0078/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...