4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0077/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0077/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0077/2023

schvaluje

program 7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

0


Usnesení - Schváleno (16/0/0/0)

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0077/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...