1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení:
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

BJ/00158/2023

Zastupitelstvo městské části ZMČ7. jednání 18.12.2023
Předkládá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21
Zpracoval: Dana Kartousová, vedoucí oddělení kanceláře starosty
Věc:     Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Důvodová zpráva

Jednání zahájí pan starosta Ing. Michal Hazdra a stanoví ověřovateleNávrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části


Obsah:
1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení:
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...