9. Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.

9. Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0082/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
ZMČ7/0082/2023

ZMČ7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 18.12.2023

Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.

Zastupitelstvo městské části
k usnesení č. ZMČ7/0082/2023

1. bere na vědomí

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 včetně příloh.

0

2. schvaluje

materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 včetně příloh.

0


Usnesení - Schváleno (13/0/3/0)

9. Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ7/0082/2023
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...