ZMČ1. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části

ZMČ1. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 19. 10. 2022 14:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení, slib zastupitelů, stanovení ověřovatelů
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba mandátového a volebního výboru
Číslo usnesení
ZMČ1/0001/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba návrhového výboru
Číslo usnesení
ZMČ1/0002/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Schválení programu jednání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0003/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Projednání a schválení způsobu voleb
Číslo usnesení
ZMČ1/0004/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 21 a počtu členů Rady MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0005/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Volba starosty MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0006/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Volba místostarostů MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0007/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Volba radních MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0008/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Volba předsedy a určení počtu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0009/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Volba členů a tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0010/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Volba předsedy a určení počtu členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0011/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Volba členů a tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0012/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Schválení odměn členům Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0013/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Návrh na jmenování oddávajících a ověřovatelů
Číslo usnesení
ZMČ1/0014/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Odměňování členů komisí a výborů Zastupitelstva MČ Praha 21, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ1/0015/2022
Stav
Předkladatel
Kučera Petr, Ing. arch., Ph.D.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...