43. RMČ

43. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 26. 3. 2024 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/43/0622/24
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Soudní řízení ve věci stavebního záměru EKOBYTY NAD LESY
Číslo usnesení
RMČ/43/0623/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/43/0624/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o. - dodatek
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/43/0625/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Prodej pozemku parc. č. 4306/23 k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 150m2, ul. Žíšovská
Číslo usnesení
RMČ/43/0626/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení s PREdistribuce a.s., pozemek parc.č. 4306/1 k.ú. Újezd nad Lesy, pro akci "Realizace smart WC - volnočasový areál Rohožník"
Číslo usnesení
RMČ/43/0627/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Nabídka prodeje pozemku parc. č. 800/4 k. ú. Újezd nad Lesy, ul. Budčická
Číslo usnesení
RMČ/43/0628/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Oprava klimatizace v divadelním sále na I. stupni MZŠ Polesná 1690 (výměna klimatizační jednoty, výparníku, nové ovládání)
Číslo usnesení
RMČ/43/0629/24
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
Návrh na výši úplaty za Mateřské a Základní školy pro školní rok 2024/2025
Číslo usnesení
RMČ/43/0630/24
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
Dohoda o vzájemné spolupráci na akci BEERFOOD Festival
Číslo usnesení
RMČ/43/0631/24
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Technické zabezpečení akce Čarodějnice 2024 v Újezdě nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/43/0632/24
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Zápis z jednání č. 12 Dopravní komise ze dne 28.02.2024
Číslo usnesení
RMČ/43/0633/24
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje dne 13.3.2024
Číslo usnesení
RMČ/43/0634/24
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy - 11.3.2024
Číslo usnesení
RMČ/43/0635/24
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
16.
Jednání
Funkčnost systému Marbes PROXIO USN
Číslo usnesení
RMČ/43/0636/24
Stav
Předkladatel
Koza Richard, Ing.
43. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 26. 3. 2024 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...