30. RMČ

30. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 11. 10. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/30/0429/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Uzavření kupní smlouvy na nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30 S3VH pro JSDH Újezd nad Lesy z rámcové dohody č.j. MV-914-52/PO-PSM-2023
Číslo usnesení
RMČ/30/0430/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Podání žádosti o investiční dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/30/0431/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost o stanovisko - "Stavební úpravy Novosibiřská č.p. 173"
Číslo usnesení
RMČ/30/0432/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozpočtové opatření č. 67 až č. 68: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/30/0433/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost o poskytnutí neinvestičního provozního příspěvku - MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/30/0434/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
7.
Jednání
Změna rozpočtu č. 1/2023 - MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/30/0435/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
8.
Jednání
Nájem bytové jednotky č. 1609/24 v domě č. p. 1609, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Rohožnická, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/30/0436/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Dodatek ke smlouvě o nájmu části střechy domu č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, jenž je součástí pozemku parc. č. 1577/2, k. ú. Újezd nad Lesy - T-Mobile Infra CZ s.r.o. - přistoupení dalšího nájemce Vantage Towers s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/30/0437/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Souhlas s podáním žádosti o dotaci MHMP - Otevírání hřišť veřejnosti
Číslo usnesení
RMČ/30/0438/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
Schválení aktualizovaného odpisového plánu Mateřské školy Rohožník na rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/30/0439/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
12.
Jednání
Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru pro MZŠ Polesná - nákup PC
Číslo usnesení
RMČ/30/0440/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
13.
Jednání
Zápis č. 4 z jednání bytové komise ze dne 26. 9. 2023
Číslo usnesení
RMČ/30/0441/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy - 25.9.2023
Číslo usnesení
RMČ/30/0442/23
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
15.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápisy ze dne 23.8. a 20.9.2023
Číslo usnesení
RMČ/30/0443/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 6.11.2023
Číslo usnesení
RMČ/30/0444/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
17.
Jednání
Smlouva o předání práv a povinností stavebníka
Číslo usnesení
RMČ/30/0445/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
30. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 11. 10. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...