21. RMČ

21. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 29. 6. 2023 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/21/0338/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 4306/1 v k. ú. Újezd nad Lesy, ul. Rohožnická
Číslo usnesení
RMČ/21/0339/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Prodej části pozemku parc.č.2752/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 2 m2
Číslo usnesení
RMČ/21/0340/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Výběrové řízení VZMR - Opravy komunikací v Újezdu nad Lesy pro rok 2023-2025
Číslo usnesení
RMČ/21/0341/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Zahrada MŠ Sluníčko - obnova trávníku
Číslo usnesení
RMČ/21/0342/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
6.
Jednání
Doplnění pověření k podpisu vzorových smluv Směrnice č. 1/23 Uzavírání a evidence smluv, zveřejňování dokumentů MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/21/0343/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Smlouva o poskytování odborných prací a služeb na úseku PO a BOZP
Číslo usnesení
RMČ/21/0344/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 43 až č. 55: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/21/0345/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru pro MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/21/0346/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Participativní rozpočet 2023 "Měníme Újezd" - výsledky hlasování
Číslo usnesení
RMČ/21/0347/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
Modernizace pečovatelské služby MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/21/0348/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Rezignace na členství v redakční radě
Číslo usnesení
RMČ/21/0349/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Zrušení likvidační a škodní komise
Číslo usnesení
RMČ/21/0350/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
14.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 22.6.2023
Číslo usnesení
RMČ/21/0351/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Žádost Klubu aktivních seniorů Praha 21 o poskytnutí individuální dotace na kulturně společenský život seniorů
Číslo usnesení
RMČ/21/0352/23
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Záměr na prodloužení smlouvy o nájmu části střechy domu č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, jenž je součástí pozemku parc. č. 1577/2, k. ú. Újezd nad Lesy - CETIN a.s.
Číslo usnesení
RMČ/21/0353/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Záměr na prodloužení smlouvy o nájmu části střechy domu č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, jenž je součástí pozemku parc. č. 1577/2, k. ú. Újezd nad Lesy - T-Mobile Infra CZ s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/21/0354/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Záměr na uzavření smlouvy o nájmu části střechy domu č.p. 1690, ulice Polesná, Praha 9, jenž je součástí pozemku parc. č. 1577/2, k. ú. Újezd nad Lesy - Vantage Towers s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/21/0355/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
Soudní řízení sp. zn. 19 C 173/2023
Číslo usnesení
RMČ/21/0356/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
21. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 29. 6. 2023 10:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...