19. RMČ

19. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 30. 5. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/19/0289/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j.: HSAA 7578-36/2019
Číslo usnesení
RMČ/19/0290/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Navýšení cen za provoz a podporu informačního systému Kadlec
Číslo usnesení
RMČ/19/0291/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dílčí smlouva o poskytování mobilních služeb elektronických komunikací od r. 2023
Číslo usnesení
RMČ/19/0292/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozpočtové opatření č. 37: změna rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/19/0293/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Změny příkazců operací kapitol 04,06,07 a změna přílohy Kontrolního řádu
Číslo usnesení
RMČ/19/0294/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2022.
Číslo usnesení
RMČ/19/0295/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Schválení účetní závěrky za rok 2022 Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690
Číslo usnesení
RMČ/19/0296/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Schválení účetní závěrky za rok 2022 1. Mateřské školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2222
Číslo usnesení
RMČ/19/0297/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Schválení účetní závěrky za rok 2022 Mateřské školy Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653
Číslo usnesení
RMČ/19/0298/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Schválení účetní závěrky za rok 2022 Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2856
Číslo usnesení
RMČ/19/0299/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Schválení účetní závěrky za rok 2022 Mateřské školy Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502
Číslo usnesení
RMČ/19/0300/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Žádosti příspěvkových organizací MČ Praha 21 o schválení přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2022 do fondů
Číslo usnesení
RMČ/19/0301/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Byt v domě č. p. 1502, ulice Lišická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/19/0302/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Bytová jednotka č. 1627/62, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/19/0303/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Žádost o příspěvek na nákup drobných odměn pro účastníky 58. ročníku Běhu mladých Běchovic
Číslo usnesení
RMČ/19/0304/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - Ochranný svaz autorský (OSA)
Číslo usnesení
RMČ/19/0305/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Výsledek konkursního řízení na funkci ředitelky 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2222
Číslo usnesení
RMČ/19/0306/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
20.
Jednání
Zápis ze 3. jednání bytové komise ze dne 9. 5. 2023
Číslo usnesení
RMČ/19/0307/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 22.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/19/0308/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
Zápisy z jednání Škodní komise ze dne 14.2.2023 a 8.3.2023
Číslo usnesení
RMČ/19/0309/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
Rozhodnutí o vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu likvidační komise v zápisu z jednání ze dne 23.5.2023
Číslo usnesení
RMČ/19/0310/23
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
24.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 19.6.2023
Číslo usnesení
RMČ/19/0311/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
25.
Jednání
Souhlas s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů na budově č. p. 1630, jež je součástí pozemku parc. č. 4306, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/19/0312/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
26.
Jednání
Rekonstrukce školního klubu MZŠ Polesná - příprava realizace
Číslo usnesení
RMČ/19/0313/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
27.
Jednání
Výběrové řízení na tajemníka/ tajemnici ÚMČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/19/0314/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
19. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 30. 5. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...