11. RMČ

11. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 7. 3. 2023 14:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/11/0187/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Přehled kontrol 2022
Číslo usnesení
RMČ/11/0188/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Splnění Příkazu starosty č.1/2023 - MŠ Sluníčko
Číslo usnesení
RMČ/11/0189/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Splnění Příkazu starosty č.5/2022 - Masarykova ZŠ
Číslo usnesení
RMČ/11/0190/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 5 až č. 13: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/11/0191/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Rekonstrukce 4.NP MZŠ Polesná, 1. etapa - Změnový list č. 2 a návrh dodatku č. 2
Číslo usnesení
RMČ/11/0192/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
7.
Jednání
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene PREdi - MČ Praha 21, ul. Chabeřická
Číslo usnesení
RMČ/11/0193/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene PREdi - MČ Praha 21, ul. Kalská
Číslo usnesení
RMČ/11/0194/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Návrh Smluv o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a PREdistribuce a.s., ul. Holšická, Toušická a Starokolínská
Číslo usnesení
RMČ/11/0195/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Rekonstrukce kabin sportovního klubu FK Újezd nad Lesy – Etapa II (interiér) - Změnový list č. 1 a návrh dodatku č.1
Číslo usnesení
RMČ/11/0196/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
12.
Jednání
Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2022.
Číslo usnesení
RMČ/11/0197/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Převod majetku z MŠ Sluníčko na MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/11/0198/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0199/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2022
Číslo usnesení
RMČ/11/0200/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Bytová jednotka č. 1627/62, ulice Žíšovská, k. ú. Újezd nad Lesy, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/11/0201/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 1. MŠ Čentická
Číslo usnesení
RMČ/11/0202/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Žádost spolku Kangsim Dojang z.s. o individuální dotaci na Kangsim Poomsae Cup 2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0203/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
20.
Jednání
Nákup sklenic s potiskem loga MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/11/0204/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
21.
Jednání
Zápis č.1 ze zasedání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 07.12.2022
Číslo usnesení
RMČ/11/0205/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
Zápis č.2 ze zasedání Dopravní komise RMČ Praha 21 ze dne 25.01.2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0206/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 22.2.2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0207/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
24.
Jednání
Zápis z 3. jednání Komise územního rozvoje dne 13.2.2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0208/23
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
Jmenování nového člena Komise vzdělávání a výchovy
Číslo usnesení
RMČ/11/0209/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
26.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 20.3.2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0210/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
27.
Jednání
Úprava harmonogramu participativního rozpočtu 2023
Číslo usnesení
RMČ/11/0211/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
28.
Jednání
Záměr na prodloužení Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1312/4 a části pozemku parc. č. 580/21, k. ú. Újezd nad Lesy - OMV Česká republika s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/11/0212/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
29.
Jednání
Programové prohlášení Rady MČ Praha 21 pro volební období 2022 - 2026
Číslo usnesení
RMČ/11/0213/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
30.
Jednání
Pravidla spoluúčasti investorů na rozvoji území městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/11/0214/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
11. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 7. 3. 2023 14:30

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...