ZMČ2. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části

ZMČ2. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 19. 12. 2022 15:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba mandátového výboru
Číslo usnesení
ZMČ2/0016/2022
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba návrhového výboru
Číslo usnesení
ZMČ2/0017/2022
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
4.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ2/0018/2022
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
5.
Jednání
Kontrola plnění usnesení
Číslo usnesení
ZMČ2/0019/2022
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou Pelčákovou
Číslo usnesení
ZMČ2/0020/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Pravidla pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 21
Číslo usnesení
ZMČ2/0021/2022
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 21 a schválení odměn pro předsedy komisí nezastupitele, s účinností od 1.1.2023
Číslo usnesení
ZMČ2/0022/2022
Stav
Předkladatel
Zátková Šárka, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Zápis č. 1 a zápis č. 2 z jednání Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 21.
Číslo usnesení
ZMČ2/0023/2022
Stav
Předkladatel
Koza Richard, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2022 MČ Praha 21.
Číslo usnesení
ZMČ2/0024/2022
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 74 až č. 90: změny rozpočtu v roce 2022.
Číslo usnesení
ZMČ2/0025/2022
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023.
Číslo usnesení
ZMČ2/0026/2022
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Střednědobý výhled MČ Praha 21 do roku 2028.
Číslo usnesení
ZMČ2/0027/2022
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2023 včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Jmenování politika MA21
Číslo usnesení
ZMČ2/0028/2022
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
16.
Jednání
Návrh Zřizovací listiny - Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
ZMČ2/0029/2022
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
17.
Jednání
Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 22 ze dne 6.9.2022 a č. 1 ze dne 10.11.2022
Číslo usnesení
ZMČ2/0030/2022
Stav
Předkladatel
Pelčáková Hana, JUDr.
Poř. číslo
18.
Jednání
Programové prohlášení RMČ pro volební období 2022 - 2026
Číslo usnesení
ZMČ2/0031/2022
Stav
Předkladatel
Kučera Petr, Ing. arch., Ph.D.
ZMČ2. pravidelné jednání Zastupitelstva městské části
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 19. 12. 2022 15:00

Přílohy (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...