12. Zajištění nutných podkladů pro podání žádosti o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady

12. Zajištění nutných podkladů pro podání žádosti o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0619/24
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0619/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Zajištění nutných podkladů pro podání žádosti o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0619/24

1. bere na vědomí

vyhlášení  2. výzvy – Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“, která je dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, financovaným z prostředků EU

0

2. schvaluje

záměr podat žádost o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady z programu 2. výzvy – Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“. Zároveň schvaluje uzavření plných mocí a zpracování všech ostatních povinných příloh žádosti o IT vybavení pro stavební úřady tak, aby o toto vybavení mohlo být požádáno.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat plné moci nutné pro úspěšné podání žádosti o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady z programu 2. výzvy – Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“ (plná moc příloha 1; plná moc příloha 2).

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 20.03.2024

0

4. ukládá

vedoucímu OŽPD, pověřenému výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 21, zpracovat všechny ostatní povinné přílohy nutné pro úspěšné podání žádosti o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady z programu 2. výzvy – Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“ (příloha č 3 - popis projektu) a následně zadat žádost se všemi požadovanými přílohami do elektronického systému Ministerstva pro místní rozvoj MS2014+.

Zodpovídá: Jiří Hardt, pověřen výkonem činností tajemníka

Termín plnění: 20.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

12. Zajištění nutných podkladů pro podání žádosti o poskytnutí IT vybavení pro stavební úřady
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0619/24
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...