13. Provoz v mateřských školách v Újezdě nad Lesy v době letních prázdnin 2024

13. Provoz v mateřských školách v Újezdě nad Lesy v době letních prázdnin 2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0620/24
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0620/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Provoz v mateřských školách v Újezdě nad Lesy v době letních prázdnin 2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0620/24

1. bere na vědomí

návrh zajištění letního provozu mateřských škol v městské části Praha 21

1.7.-12.7.2024 – 1. MŠ ČENTICKÁ
19.8.-30.8.2024 – MŠ SLUNÍČKO

0

2. souhlasí

s rozvrhem letního provozu mateřských škol v městské části Praha 21

1.7.-12.7.2024 – 1. MŠ ČENTICKÁ
19.8.-30.8.2024 – MŠ SLUNÍČKO

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

13. Provoz v mateřských školách v Újezdě nad Lesy v době letních prázdnin 2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0620/24
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...