2. Dohody s novými členy jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 21

2. Dohody s novými členy jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0609/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0609/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Dohody s novými členy jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 21

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0609/24

1. bere na vědomí

návrh na uzavření dohod o členství v jednotce dobrovolných hasičů městské části Praha 21 s novými členy

0

2. schvaluje

uzavření dohod o členství v jednotce dobrovolných hasičů městské části Praha 21 s novými členy

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem dohod o členství v jednotce dobrovolných hasičů městské části Praha 21 dle vzoru v příloze č. 01

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 15.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Dohody s novými členy jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0609/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...