3. Prodej traktoru John Deere 2320, rok výroby 2006, výrobní číslo: LV2320E182152, včetně příslušenství.

3. Prodej traktoru John Deere 2320, rok výroby 2006, výrobní číslo: LV2320E182152, včetně příslušenství.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0610/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0610/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Prodej traktoru John Deere 2320, rok výroby 2006, výrobní číslo: LV2320E182152, včetně příslušenství.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0610/24

1. bere na vědomí

návrh kupní smlouvy na prodej traktoru John Deere 2320, rok výroby 2006, výrobní číslo: LV2320E182152 včetně příslušenství. 

0

2. schvaluje

návrh kupní smlouvy na prodej traktoru John Deere 2320, rok výroby 2006, výrobní číslo: LV2320E182152 včetně příslušenství. 

0

3. pověřuje

starostu MĆ Praha 21 podpisem kupní smlouvy.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 15.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

3. Prodej traktoru John Deere 2320, rok výroby 2006, výrobní číslo: LV2320E182152, včetně příslušenství.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0610/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...