4. Výpověď Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy

4. Výpověď Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0611/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0611/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Výpověď Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0611/24

1. bere na vědomí

návrh výpovědi Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy

0

2. schvaluje

návrh výpovědi Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem výpovědi Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 19.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

4. Výpověď Rámcové dohody na opravy komunikací v katastrálním území Praha, Újezd nad Lesy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0611/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...