7. Participativní rozpočet - zrušení záměru realizace Smart WC Rohožník

7. Participativní rozpočet - zrušení záměru realizace Smart WC Rohožník

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0614/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0614/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Participativní rozpočet - zrušení záměru realizace Smart WC Rohožník

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0614/24

1. bere na vědomí

předpokládané investiční náklady na realizaci  projektu z participativního rozpočtu "Smart WC Rohožník" a záměr na zrušení realizace projektu z participativního rozpočtu "Smart WC Rohožník"

0

2. schvaluje

zrušení realizace projektu z participativního rozpočtu "Smart WC Rohožník"

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

7. Participativní rozpočet - zrušení záměru realizace Smart WC Rohožník
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0614/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...