5. Užívání pozemku parc. č. 4312/63, k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba jiného vlastníka

5. Užívání pozemku parc. č. 4312/63, k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba jiného vlastníka

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0612/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0612/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Užívání pozemku parc. č. 4312/63, k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba jiného vlastníka

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0612/24

1. bere na vědomí

žádost o uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 4312/63, k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 57 m2, na němž se nachází stavba ve vlastnictví žadatele.

0

2. nesouhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 4312/63, k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 57 m2, na němž se nachází stavba ve vlastnictví žadatele

0

3. ukládá

vedoucí odboru VHČ správy bytů a údržby, vyzvat vlastníka stavby k vyklizení pozemku.

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 15.04.2024

0


Usnesení - Schváleno (3/0/2/0)

5. Užívání pozemku parc. č. 4312/63, k. ú. Újezd nad Lesy o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba jiného vlastníka
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0612/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...