10. Zápis z Muzejní rady - Leden

10. Zápis z Muzejní rady - Leden

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0617/24
Předkladatel: Saitz Vladimír
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0617/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Zápis z Muzejní rady - Leden

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0617/24

bere na vědomí

zápis z Muzejní rady konané 17.01.2024 v Újezdském muzeu

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

10. Zápis z Muzejní rady - Leden
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0617/24
Předkladatel: Saitz Vladimír

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...