8. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 793, k. ú. Květnice

8. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 793, k. ú. Květnice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0615/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0615/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 793, k. ú. Květnice

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0615/24

1. bere na vědomí

žádost o odkoupení pozemku parc. č. 793, k. ú. Květnice a to, že žádost byla projednána na 11. jednání komise územního rozvoje dne 24.1.2024

0

2. nesouhlasí

s odkoupením pozemku parc. č. 793, k.ú. Květnice

0

3. ukládá

odboru majetku a investic zaslat žadateli nesouhlasné stanovisko RMČ Praha 21

Zodpovídá: Ing. Luboš Kubina, vedoucí odboru majetku a investic

Termín plnění: 29.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

8. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 793, k. ú. Květnice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0615/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...