9. Smlouva s interpretem KALI RECORDS s.r.o. na akci dne 14.9.2024 "90 let školy"

9. Smlouva s interpretem KALI RECORDS s.r.o. na akci dne 14.9.2024 "90 let školy"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0616/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0616/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Smlouva s interpretem KALI RECORDS s.r.o. na akci dne 14.9.2024 "90 let školy"

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0616/24

1. bere na vědomí

Smlouvu s interpretem KALI RECORDS s.r.o.

0

2. schvaluje

Smlouvu s interpretem KALI RECORDS s.r.o.

0

3. ukládá

Starostovi MČ Praha 21 podepsat Smlouvu s KALI RECORDS s.r.o

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

9. Smlouva s interpretem KALI RECORDS s.r.o. na akci dne 14.9.2024 "90 let školy"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0616/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...