15. Reakce na dopis z MHMP ve věci "Usnesení Proxio na MČ Praha 21 - rozhodnutí"

15. Reakce na dopis z MHMP ve věci "Usnesení Proxio na MČ Praha 21 - rozhodnutí"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0591/24
Předkladatel: Koza Richard, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0591/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Reakce na dopis z MHMP ve věci "Usnesení Proxio na MČ Praha 21 - rozhodnutí"

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0591/24

1. bere na vědomí

dopis z MHMP "Usnesení Proxio na MČ Praha 21 - rozhodnutí" č.j. 141727/2024 ze dne 25.1.2024

0

2. schvaluje

návrh odpovědi MHMP

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 zasláním odpovědi na MHMP

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 29.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

15. Reakce na dopis z MHMP ve věci "Usnesení Proxio na MČ Praha 21 - rozhodnutí"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0591/24
Předkladatel: Koza Richard, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...