8. Smlouva o výpůjčce - dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"

8. Smlouva o výpůjčce - dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0584/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0584/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Smlouva o výpůjčce - dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0584/24

1. bere na vědomí

návrh smlouvy o výpůjčce se společností PVS a.s. za účelem dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"

0

2. schvaluje

návrh smlouvy o výpůjčce se společností PVS a.s. za účelem dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o výpůjčce se společností PVS a.s. za účelem dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 11.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

8. Smlouva o výpůjčce - dokončení akce „Obnova vodovodního řadu DN300 přiváděcí – Rohožník, Praha 21"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0584/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...