1. Kontrola plnění úkolů

1. Kontrola plnění úkolů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0608/24
Předkladatel: Kartousová Dana
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0608/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Kontrola plnění úkolů

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0608/24

bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů intencích jednání rady 

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

1. Kontrola plnění úkolů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0608/24
Předkladatel: Kartousová Dana

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...