13. Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy, ze dne 22.1.2024

13. Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy, ze dne 22.1.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0589/24
Předkladatel: Gryčová Helena, DiS.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0589/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy, ze dne 22.1.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0589/24

bere na vědomí

Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy ze dne 22.1.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

13. Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy, ze dne 22.1.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0589/24
Předkladatel: Gryčová Helena, DiS.

Přílohy (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...