12. Zápis z 1. jednání Komise kultury, participace a Zdravé městské části ze dne 29.01.2024

12. Zápis z 1. jednání Komise kultury, participace a Zdravé městské části ze dne 29.01.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0588/24
Předkladatel: Majerová Alena, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0588/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Zápis z 1. jednání Komise kultury, participace a Zdravé městské části ze dne 29.01.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0588/24

bere na vědomí

zápis z 1. jednání Komise kultury, participace a Zdravé městské části ze dne 29.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

12. Zápis z 1. jednání Komise kultury, participace a Zdravé městské části ze dne 29.01.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0588/24
Předkladatel: Majerová Alena, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...