4. Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změny rozpočtu v roce 2024.

4. Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změny rozpočtu v roce 2024.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0580/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0580/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změny rozpočtu v roce 2024.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0580/24

1. bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2024 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Příjem dotace z rozpočtu HMP na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2024 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče ve výši 445,00 tis. Kč a ve výdajích určeno na platy a odvody zaměstnanců pečovatelské služby v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče, v ODPA 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ve stejné výši. Číslo dokladu 3004 - únor 2024.

Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPA 6171 - Činnost vnitřní správy o částku 59,1 tis. Kč na nákup zařízení - statistický radar pro statistiku silničního provozu současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, z ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené z položky nespecifikované rezervy ve stejné výši.

 

0

2. schvaluje

Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změny rozpočtu v roce 2024 v souladu s tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 Ing. Michalu Hazdrovi předložit rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změny rozpočtu v roce 2024 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

4. Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4: změny rozpočtu v roce 2024.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0580/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...