3. Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2024

3. Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0579/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/39/0579/24

39. Rada městské části
ze dne 13.02.2024

Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/39/0579/24

1. bere na vědomí

návrh výsledků hodnocení Dotační komise pro rok 2024 a návrh Dotační komise na přidělení a nepřidělení finančních prostředků dle tabulky "Tabulka pro hodnocení dotací 2024"

0

2. schvaluje

přidělení a nepřidělení finančních prostředků dle tabulky "Tabulka pro hodnocení dotací 2024"

0

3. ukládá

Bc. Kateřině Pecháčkové, DiS. (referent finančního odboru) připravit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace žadatelům dle schváleného vzoru tabulky "Tabulka pro hodnocení dotací 2024" 

Zodpovídá: Kateřina Pecháčková, referent finančního odboru

Termín plnění: 30.11.2024

0

4. pověřuje

vedoucí FO Ing. Janu Piknovou podpisem jednotlivých Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programových dotací pro rok 2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

3. Výsledky hodnocení žádostí v rámci Programových dotací pro rok 2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/0579/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...